Choroby serca, a wśród nich wady zastawki serca – co warto o nich wiedzieć?

 

wady zastaki serca

W sercu człowieka występują cztery zastawki, których prawidłowe funkcjonowanie jest niezbędne do skutecznej pracy serca i układu krwionośnego, a co za tym idzie – całego organizmu.

Jakie dysfunkcje może mieć zastawka?

Wyróżniamy zastawki półksiężycowate oraz przedsionkowo-komorowe. W skład pierwszej grupy wchodzą zastawka aorty oraz zastawka pnia płucnego, w drugiej znajdują się: zastawki mitralne i trójdzielna. Wady zastawki są grupą chorób, które polegają na uszkodzeniu tych elementów serca, jako nieszczelność bądź różne zwężenia czy niedomykalność. Konkretna choroba może dotyczyć kilku zastawek jednocześnie. W obrębie jednej zastawki może występować jednocześnie zarówno zwężenie, jak i nieszczelność. Wady zastawek mogą być wrodzone lub powodowane przez różne choroby, między innymi przez: nadciśnienie tętnicze, chorobę reumatyczną, miażdżycę czy zapalenie wsierdzia. W celu wykrycia jakichkolwiek wad zastawek wykonuje się osłuchiwanie serca. Badaniem tym stwierdza się obecność fizjologicznych zjawisk osłuchowych, takich jak tony serca, a także nieprawidłowych, takich jak szmery wewnątrz, czy poza sercowe.

Choroby, do których prowadzą wady zastawek oraz ich objawy

Bardzo często pacjenci słyszą diagnozę: przewlekła niedomykalność zastawki mitralnej czy niedomykalność zastawki aortalnej. Co tak naprawdę oznaczają te pojęcia? Otóż niedomykalność zastawki serca powstaje w wyniku chorób tego narządu, chorób zwyrodnieniowych, naciekowych, schorzeń o charakterze zapalnym, stosowania niektórych leków, a także w wyniku zmian w obrębie samego aparatu zastawkowego. Jednak może być to też wada wrodzona. Powoduje to zaburzenia rytmu serca i jego niewydolność. Takie skutki ma również niedomykalność zastawki trójdzielnej. Innym schorzeniem, które rozwija się przez zwężenie zastawki aortalnej, jest przerost mięśnia lewej komory. Przez to serce nie jest prawidłowo odżywiane, co jest przyczyną jego niedokrwienia i objawów dławicowych. Wysiłek fizyczny lub szybka akcja serca może w takich sytuacjach powodować nieprawidłowy przepływ krwi w naczyniach wieńcowych i niedokrwienie serca, a także zaburzenia w kurczliwości tego narządu. Inną wadą jest wypadanie płatka zastawki mitralnej. Towarzyszą mu zazwyczaj różne, bardzo uciążliwe objawy, które sugerują poważne choroby serca. Chorzy skarżą się wówczas na niezwykle nietypowe bóle w klatce piersiowej, kołatania serca oraz duszności. Często odczuwają słabość, mają zawroty głowy. Dochodzić może do omdleń. Dlatego właśnie osoby z wypadaniem płatka na ogół poszukują porady lekarskiej. Podejrzenie zespołu wypadania płatka nasuwa lekarzom specjalistom sam opis objawów, a czasem też charakterystyczny wygląd chorego, gdyż wada ta dotyczy częściej osób szczupłych, wysokich, o smukłych palcach i dłoniach.

Specjalistyczne badania

U każdej osoby, u której stwierdzono szmer w sercu lub istnieje podejrzenie jakiejkolwiek wady na podstawie innych objawów, należy wykonywać następujące specjalistyczne badania: EKG, RTG klatki piersiowej oraz ECHO serca. W niektórych przypadkach niezbędne będą również dalsze specjalistyczne badania. Lekarze zawsze poszukują przyczyn uszkodzenia zastawki, którymi mogą być między innymi choroby reumatyczne, miażdżyca czy nadciśnienie tętnicze.